Hà Nội đặt tên 27 tuyến phố mới, điều chỉnh độ dài 3 tuyến

Hà Nội đặt tên 27 đường, phố mới. Ảnh: Toàn cảnh hồ Tây nhìn từ Đài quan sát Sky Walk.
Hà Nội đặt tên 27 đường, phố mới. Ảnh: Toàn cảnh hồ Tây nhìn từ Đài quan sát Sky Walk.
Hà Nội đặt tên 27 đường, phố mới. Ảnh: Toàn cảnh hồ Tây nhìn từ Đài quan sát Sky Walk.
Lên top