Hà Nội đặt mục tiêu mỗi năm đào tạo nghề cho 230.000 lượt người

Giáo dục nghề nghiệp góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất lao động. Ảnh Giang Nam
Giáo dục nghề nghiệp góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất lao động. Ảnh Giang Nam
Giáo dục nghề nghiệp góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất lao động. Ảnh Giang Nam
Lên top