Hà Nội đặt mục tiêu đạt 25% vận chuyển khách công cộng vào năm 2020

Hà Nội phấn đấu đạt 20 - 25% vận chuyển khách công cộng vào năm 2020.
Hà Nội phấn đấu đạt 20 - 25% vận chuyển khách công cộng vào năm 2020.
Hà Nội phấn đấu đạt 20 - 25% vận chuyển khách công cộng vào năm 2020.
Lên top