Hà Nội đáp ứng đủ phương tiện vận tải phục vụ người dân dịp 2.9 và 10.10

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải đáp ứng đủ phương tiện phục vụ người dân. Ảnh ĐT
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải đáp ứng đủ phương tiện phục vụ người dân. Ảnh ĐT
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải đáp ứng đủ phương tiện phục vụ người dân. Ảnh ĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top