Hà Nội: Đánh người nhập viện vì khoản nợ 190 nghìn đồng