Hà Nội: Đang điều trị gần 6.000 F0, hỏa tốc thiết lập khu điều trị COVID-19

Hình ảnh điều trị bên trong Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh- Hà Nội). Ảnh: VGP
Hình ảnh điều trị bên trong Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh- Hà Nội). Ảnh: VGP
Hình ảnh điều trị bên trong Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh- Hà Nội). Ảnh: VGP
Lên top