Hà Nội: Đang di dời dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung

Lên top