Hà Nội: Dân sông Bùi giám hộ đê từng phút lo nước tràn vào

Khu vực đê sông Bùi được đắp thêm các tải cát hộ đê. Ảnh Trần Vương
Khu vực đê sông Bùi được đắp thêm các tải cát hộ đê. Ảnh Trần Vương
Khu vực đê sông Bùi được đắp thêm các tải cát hộ đê. Ảnh Trần Vương
Lên top