Hà Nội đã lấy 402 mẫu xét nghiệm ở Mê Linh, 546 mẫu liên quan đến BN2229

Lên top