Hà Nội đã khám sàng lọc 117 người có triệu chứng ho sốt, xét nghiệm 79 mẫu

Các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Hương Giang
Các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Hương Giang
Các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Hương Giang
Lên top