Hà Nội: “Cuộc đua” căng thẳng vào lớp 10 trường công lập

So sánh tỉ lệ một số trường top trên của Hà Nội và dự báo điểm chuẩn vào trường năm 2020.
So sánh tỉ lệ một số trường top trên của Hà Nội và dự báo điểm chuẩn vào trường năm 2020.
So sánh tỉ lệ một số trường top trên của Hà Nội và dự báo điểm chuẩn vào trường năm 2020.
Lên top