Hà Nội công bố kết quả cuộc thi chống ùn tắc giao thông

Buổi công bố kết quả cuộc thi chống ùn tắc giao thông.
Buổi công bố kết quả cuộc thi chống ùn tắc giao thông.