Hà Nội công bố các cấp độ dịch tại 579 xã, phường

Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh chụp màn hình
Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh chụp màn hình
Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh chụp màn hình
Lên top