Hà Nội: Công bố 31 trận địa bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2018

Điểm bắn pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm
Điểm bắn pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm