Hà Nội còn cả trăm ngôi xuống cấp, có yếu tố nguy hiểm

Hiện trường vụ sập nhà 56 Hàng Bông, Hà Nội hôm 2.7. Ảnh: P.V
Hiện trường vụ sập nhà 56 Hàng Bông, Hà Nội hôm 2.7. Ảnh: P.V
Hiện trường vụ sập nhà 56 Hàng Bông, Hà Nội hôm 2.7. Ảnh: P.V
Lên top