Hà Nội: Có thêm 9 điểm wifi miễn phí được lắp đặt trong năm 2021

Hà Nội sẽ có thêm 9 điểm wifi miễn phí trong năm nay. Ảnh: Phạm Ngọc
Hà Nội sẽ có thêm 9 điểm wifi miễn phí trong năm nay. Ảnh: Phạm Ngọc
Hà Nội sẽ có thêm 9 điểm wifi miễn phí trong năm nay. Ảnh: Phạm Ngọc
Lên top