Hà Nội có tăng giá vé Lễ hội Chùa Hương năm 2020?

Biển người đổ về Chùa Hương Tết năm 2019. Ảnh: Tô Thế
Biển người đổ về Chùa Hương Tết năm 2019. Ảnh: Tô Thế
Biển người đổ về Chùa Hương Tết năm 2019. Ảnh: Tô Thế
Lên top