Hà Nội có nóng vội cấm xe máy?

Một số người dân còn cho rằng, trước khi đề xuất hạn chế xe máy, cần phải xem xét đến quy hoạch, hạ tầng giao thông, ý thức giao thông, thay thế xe máy bằng xe gì, trong bao lâu, với tình hình thực tế ở Hà Nội thì có được hay không? Ảnh: CAO NGUYÊN
Một số người dân còn cho rằng, trước khi đề xuất hạn chế xe máy, cần phải xem xét đến quy hoạch, hạ tầng giao thông, ý thức giao thông, thay thế xe máy bằng xe gì, trong bao lâu, với tình hình thực tế ở Hà Nội thì có được hay không? Ảnh: CAO NGUYÊN
Một số người dân còn cho rằng, trước khi đề xuất hạn chế xe máy, cần phải xem xét đến quy hoạch, hạ tầng giao thông, ý thức giao thông, thay thế xe máy bằng xe gì, trong bao lâu, với tình hình thực tế ở Hà Nội thì có được hay không? Ảnh: CAO NGUYÊN
Lên top