Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ổ dịch COVID-19

Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top