Hà Nội có 2 F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 ở Hà Nam

Một chốt kiểm dịch vừa được lập tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam). Ảnh: CTV.
Một chốt kiểm dịch vừa được lập tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam). Ảnh: CTV.
Một chốt kiểm dịch vừa được lập tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam). Ảnh: CTV.
Lên top