Hà Nội có 187 “điểm đen” về ô nhiễm môi trường

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Tuấn Định phát biểu tại giao ban báo chí. Ảnh Trần Vương
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Tuấn Định phát biểu tại giao ban báo chí. Ảnh Trần Vương
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Tuấn Định phát biểu tại giao ban báo chí. Ảnh Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top