Hà Nội: Chương Mỹ ra văn bản “thượng khẩn” truy vết 2 F0 đến Bệnh viện K

Chương Mỹ ra văn bản “thượng khẩn” truy vết 2 F0 đến Bệnh viện K. Ảnh: Hải Nguyễn
Chương Mỹ ra văn bản “thượng khẩn” truy vết 2 F0 đến Bệnh viện K. Ảnh: Hải Nguyễn
Chương Mỹ ra văn bản “thượng khẩn” truy vết 2 F0 đến Bệnh viện K. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top