Hà Nội chuẩn bị xây hơn 100 sân chơi công cộng

Sân chơi công cộng đảm  bảo chất lượng luôn là nhu cầu bức thiết của cộng đồng dân cư thủ đô. Ảnh: Thanh Tùng.
Sân chơi công cộng đảm bảo chất lượng luôn là nhu cầu bức thiết của cộng đồng dân cư thủ đô. Ảnh: Thanh Tùng.
Sân chơi công cộng đảm bảo chất lượng luôn là nhu cầu bức thiết của cộng đồng dân cư thủ đô. Ảnh: Thanh Tùng.
Lên top