Hà Nội chưa thu hồi xe máy cũ nát vào năm 2018

Một xe máy chất đầy giàn giáo công trình bằng sắt. Ảnh: Cao Nguyên
Một xe máy chất đầy giàn giáo công trình bằng sắt. Ảnh: Cao Nguyên