Hà Nội: Chưa in thẻ BHYT giấy đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số. Ảnh: BHHN
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số. Ảnh: BHHN
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số. Ảnh: BHHN
Lên top