Hà Nội chưa đủ điều kiện nới lỏng hàng quán hoạt động sau 21h

Từ ngày 22.6, cửa hàng ăn/uống được mở cửa đón khách (đảm bảo giãn cách, bố trí tấm chắn, mở cửa không 21h hàng ngày...). Ảnh minh hoạ: Hà Phương
Từ ngày 22.6, cửa hàng ăn/uống được mở cửa đón khách (đảm bảo giãn cách, bố trí tấm chắn, mở cửa không 21h hàng ngày...). Ảnh minh hoạ: Hà Phương
Từ ngày 22.6, cửa hàng ăn/uống được mở cửa đón khách (đảm bảo giãn cách, bố trí tấm chắn, mở cửa không 21h hàng ngày...). Ảnh minh hoạ: Hà Phương
Lên top