Hà Nội chưa chốt vị trí đặt cột mốc số 0

Thiết kế đạt giải Nhất về Km0. Ảnh: NVCC
Thiết kế đạt giải Nhất về Km0. Ảnh: NVCC
Thiết kế đạt giải Nhất về Km0. Ảnh: NVCC
Lên top