Hà Nội chốt giấy đi đường cho phương tiện vận chuyển và đầu mối liên hệ

Cảnh sát Giao thông Hà Nội kiểm tra giấy đi giấy đi đường của chủ phương tiện. Ảnh: GT
Cảnh sát Giao thông Hà Nội kiểm tra giấy đi giấy đi đường của chủ phương tiện. Ảnh: GT
Cảnh sát Giao thông Hà Nội kiểm tra giấy đi giấy đi đường của chủ phương tiện. Ảnh: GT
Lên top