Hà Nội chốt 19 quận, huyện đủ điều kiện được bán hàng mang về

Một số cửa hàng dịch vụ như hàng ăn chỉ được bán mang về hoạt động trở lại. Ảnh: Phạm Tùng
Một số cửa hàng dịch vụ như hàng ăn chỉ được bán mang về hoạt động trở lại. Ảnh: Phạm Tùng
Một số cửa hàng dịch vụ như hàng ăn chỉ được bán mang về hoạt động trở lại. Ảnh: Phạm Tùng
Lên top