Hà Nội chống dịch: Không nóng vội, từng bước, thận trọng để đảm bảo an toàn

Người dân Hà Nội thực hiện khai báo y tế. Ảnh: TG
Người dân Hà Nội thực hiện khai báo y tế. Ảnh: TG
Người dân Hà Nội thực hiện khai báo y tế. Ảnh: TG
Lên top