Hà Nội cho học sinh lớp 9 của 17 huyện và thị xã đến trường

Học sinh khối 9 tại Ba Vì đến trường vào ngày 8.11. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh khối 9 tại Ba Vì đến trường vào ngày 8.11. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh khối 9 tại Ba Vì đến trường vào ngày 8.11. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top