Hà Nội cho đối tượng F0 nào được điều trị tại trạm y tế lưu động?

Trạm y tế lưu động tại chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm). Ảnh: Hương Ly
Trạm y tế lưu động tại chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm). Ảnh: Hương Ly
Trạm y tế lưu động tại chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm). Ảnh: Hương Ly
Lên top