Hà Nội chịu dư chấn từ trận động đất cường độ lớn ở Trung Quốc

Bản đồ chấn tâm động đất. Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu).
Bản đồ chấn tâm động đất. Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu).
Bản đồ chấn tâm động đất. Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM