Hà Nội chính thức có phố mới mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Tuyến phố màu đỏ sẽ mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Ảnh: Google Maps.
Tuyến phố màu đỏ sẽ mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Ảnh: Google Maps.
Tuyến phố màu đỏ sẽ mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Ảnh: Google Maps.