Hà Nội chỉ thị không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện

Thành phố Hà Nội yêu cầu các hàng quán kinh doanh ăn uống quanh bệnh viện chỉ được bán hàng mang về. Ảnh: TG
Thành phố Hà Nội yêu cầu các hàng quán kinh doanh ăn uống quanh bệnh viện chỉ được bán hàng mang về. Ảnh: TG
Thành phố Hà Nội yêu cầu các hàng quán kinh doanh ăn uống quanh bệnh viện chỉ được bán hàng mang về. Ảnh: TG
Lên top