Hà Nội chỉ đạo khẩn trước việc tập trung đông người xét nghiệm, tiêm vaccine

Hà Nội chỉ đạo khẩn trước việc tập trung đông người xét nghiệm, tiêm vaccine. Ảnh: Phạm Tùng
Hà Nội chỉ đạo khẩn trước việc tập trung đông người xét nghiệm, tiêm vaccine. Ảnh: Phạm Tùng
Hà Nội chỉ đạo khẩn trước việc tập trung đông người xét nghiệm, tiêm vaccine. Ảnh: Phạm Tùng
Lên top