Hà Nội: Cháy tòa nhà Caoza, nhiều người hoảng loạn tháo chạy