Hà Nội: Cháy lớn tại quán karaoke, ngọn lửa chưa được khống chế

Cháy lớn tại quán Karaoke trên đường Xuân La.
Cháy lớn tại quán Karaoke trên đường Xuân La.