Hà Nội: Cháy lớn tại nhà hàng Nét Huế, cột khói đen cao hàng chục mét

Cháy lớn tại nhà hàng Nét Huế (phố Thái Hà, TP.Hà Nội). Ảnh: LQ
Cháy lớn tại nhà hàng Nét Huế (phố Thái Hà, TP.Hà Nội). Ảnh: LQ
Cháy lớn tại nhà hàng Nét Huế (phố Thái Hà, TP.Hà Nội). Ảnh: LQ
Lên top