Hà Nội: Cháy kho hàng vật liệu xây dựng, một công nhân bị thương