Hà Nội: Cháy cửa hàng quần áo trên phố, nhiều người hoảng loạn