Hà Nội: Cháy chung cư trong đêm, cửa thoát hiểm bị bịt kín