Hà Nội chấn chỉnh công tác cách ly, tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID

Hà Nội chấn chỉnh công tác quản lý người nhập cảnh tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Thu Trang
Hà Nội chấn chỉnh công tác quản lý người nhập cảnh tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Thu Trang
Hà Nội chấn chỉnh công tác quản lý người nhập cảnh tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Thu Trang
Lên top