Hà Nội: Cầu Nhật Tân lầy lội bùn đất, xe máy phải lấn làn ôtô

 Cầu Nhật Tân lầy lội bùn đất, xe máy phải lấn làn ôtô. Ảnh: C.N
Cầu Nhật Tân lầy lội bùn đất, xe máy phải lấn làn ôtô. Ảnh: C.N
Cầu Nhật Tân lầy lội bùn đất, xe máy phải lấn làn ôtô. Ảnh: C.N
Lên top