Hà Nội: Cầu Chương Dương đang bị xuống cấp một số hạng mục

Cầu Chương Dương Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Cầu Chương Dương Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Cầu Chương Dương Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top