Hà Nội cấp thẻ nhận diện ưu tiên "luồng xanh" tại 22 chốt

Hà Nội cấp thẻ nhận diện ưu tiên "luồng xanh" tại 22 chốt. Ảnh minh họa: GT
Hà Nội cấp thẻ nhận diện ưu tiên "luồng xanh" tại 22 chốt. Ảnh minh họa: GT
Hà Nội cấp thẻ nhận diện ưu tiên "luồng xanh" tại 22 chốt. Ảnh minh họa: GT
Lên top