Hà Nội cấp giấy phép lái xe quốc tế hoàn toàn qua mạng từ ngày 2.1.2018

Đăng ký tại mục “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” trên website của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tại địa chỉ http://sogtvt.hanoi.gov.vn (Nguồn ảnh: Sở GTVT Hà Nội)
Đăng ký tại mục “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” trên website của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tại địa chỉ http://sogtvt.hanoi.gov.vn (Nguồn ảnh: Sở GTVT Hà Nội)
Đăng ký tại mục “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” trên website của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tại địa chỉ http://sogtvt.hanoi.gov.vn (Nguồn ảnh: Sở GTVT Hà Nội)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top