Hà Nội cảnh báo về số ca mắc tay chân miệng gia tăng

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Ảnh: BSCC
Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Ảnh: BSCC
Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Ảnh: BSCC
Lên top