Hà Nội: Cần xem xét tính hiệu quả thực chất của các tổ COVID-19 cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương xem xét tính hiệu quả của các tổ COVID-19 cộng đồng. Ảnh: TG
Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương xem xét tính hiệu quả của các tổ COVID-19 cộng đồng. Ảnh: TG
Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương xem xét tính hiệu quả của các tổ COVID-19 cộng đồng. Ảnh: TG
Lên top