Hà Nội: “Cấm” xe máy hoạt động trên địa bàn các quận vào năm 2030

Tắc đường tại Hà Nội. Ảnh Trần Vương
Tắc đường tại Hà Nội. Ảnh Trần Vương